Waterschap investeert in innovatie

Waterschap investeert in innovatie

TWENTE - Waterschap Vechtstromen levert een bijdrage van bijna 260.000 euro voor meerdere regionale innovatieprojecten in het waterschapsgebied. Deze innovaties zijn belangrijk om uitdagingen waar het waterschap voor staat aan te pakken. Ze worden bekostigd uit het Vechtstromen Innovatiefonds. Innovaties op het gebied van waterbeheer in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven worden zo gestimuleerd.

Een van de projecten is het onderzoeken, stimuleren en realiseren van zogenaamde klimaatpleinen in Twente en het op poten zetten van een “community of practice” op het gebied van waterrobuust en klimaatbestendig bouwen, de bijdrage is 71.680 euro (initiatiefnemer: Hogeschool Saxion). Een ander project is het ontwikkelen en aanleggen van verschillende kleine, flexibele stuwen om de droogte te bestrijden, de bijdrage is 110.000 euro (initiatiefnemer: Stichting Pioneering en Vechtstromen). Voor het testen van verschillende technieken om de Japanse Duizendknoop te bestrijden is daarnaast een bijdrage van 29.084 euro vastgelegd (initiatiefnemer: NTP).

Innovatiefonds
De bijdrage voor de projecten komt uit het Vechtstromen Innovatiefonds dat het bestuur afgelopen zomer instelde en dat jaarlijks wordt gevuld met 1 miljoen euro. Vechtstromen wil hiermee innovaties stimuleren die tot stand komen in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Watergraaf Stefan Kuks: “Door de samenvoeging van denk,- ontwikkel,- en doe-kracht van verschillende partijen zijn de afgelopen jaren al mooie resultaten geboekt. We gaan nu in volle kracht door, want de maatschappij staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. Door krachten te bundelen en door het toepassen van nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen willen we de opgaven van het waterschap realiseren en ook de regionale economie en werkgelegenheid stimuleren. Het fonds wordt zoveel mogelijk ingezet voor co-financiering van initiatieven waarin anderen ook investeren.” Zo is er sprake van samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven om concrete vraagstukken omtrent water op te lossen. Voorbeelden zijn het Water Experiment Centre samen met Saxion en diverse watertechnologiebedrijven in Enschede, de Energiefabriek in Hengelo en Mineral Valley Twente.

Innovatieloket
Onder het innovatiefonds valt ook het innovatieloket voor kleinere initiatieven. Belangstellenden kunnen vanaf 1 februari ideeën indienen. Het moeten ideeën zijn die het waterschap helpen haar doelen te bereiken. Initiatieven die voldoen aan de criteria ontvangen maximaal 10.000 euro.

Meer berichten