Domijn zet in op duurzaam wonen

Domijn zet in op duurzaam wonen

TWENTE - Woningcorporatie Domijn kijkt met tevredenheid terug op 2020. Het afgelopen jaar is er, ondanks de coronauitdagingen, veel bereikt om de woningvoorraad duurzamer te maken. Een ambitie die Domijn ook dit jaar voort wil zetten.

Domijn verhuurt woningen in Enschede, Haaksbergen en Losser. Men beschikt dan ook over een grote woningvoorraad, waarbij lang niet iedere woning even duurzaam is. Zo zijn veel oudere panden vaak minder goed geïsoleerd. Bovendien zijn er door de jaren heen ook veel nieuwe mogelijkheden én uitdagingen bijgekomen, zoals de plaatsing van zonnepanelen en het komende afsluiten van het aardgas.

Veel bereikt
Domijn heeft in 2020 zeker niet stilgezeten. Dit kan ook niet; klimaatverandering is geen ver-van-mijn-bed-show meer volgens Domijn. De belangrijkste pijler is om voor 2050 alle huizen CO2-neutraal te maken. Afgelopen jaar zijn 366 woningen verduurzaamd in een blok-voor-blok aanpak. Verder bouwde Domijn 83 aardgasloze woningen en op 203 panden werden zonnepanelen gelegd. Hiermee heeft Domijn in totaal 26.000 vierkante meter zonnepanelen op de daken liggen. Verder werd 300 vierkante meter groen dak gerealiseerd en maar liefst 22.000 vierkante meter aan omgeving vergroend.

Meer actie
Verder zet de woningcorporatie ook actief in op onder meer goed omgaan met materiaal, het gebruik van duurzame materialen en uiteraard ook een stukje voorlichting richting huurders over duurzaam wonen. Huurders kunnen zelf ook veel doen om hun energieverbruik terug te dringen.

Meer berichten