Nieuwe afspraken gemaakt over toekomst wonen in Losser

Nieuwe afspraken gemaakt over toekomst wonen in Losser

LOSSER - De gemeente, woningcorporatie Domijn en Stichting Huurders Belangen Losser hebben samen nieuwe prestatieafspraken voor 2021 vastgelegd. Hiermee moet onder meer het woningaanbod nog beter afgestemd worden op de behoefte.

De betrokken partijen maken jaarlijks afspraken op dit vlak én evalueren ook de behaalde resultaten van eerdere afspraken. Inmiddels lukt het om binnen acht maanden een huurwoning te krijgen in Losser, een eerdere afspraak die goed nagekomen is. Een tweede lopende afspraak is de voorrang die 65-plussers en jongeren krijgen voor woningen. In maart werd gestart met een proef voor deze twee doelgroepen. Inmiddels zijn 12 procent van vrijgekomen woningen toegekend aan deze groepen. De proef krijgt in 2021 een vervolg. In 2021 heeft Domijn ook diverse speerpunten. Zo worden er 16 appartementen voor ouderen gerealiseerd en woningen worden verduurzaamd.

Meer berichten