Losser bekijkt ondermijnende criminaliteit

Losser bekijkt ondermijnende criminaliteit

LOSSER - De gemeente Losser voert een onderzoek uit naar ondermijnende criminaliteit binnen de gemeentegrenzen.

Ondermijning en ondermijnende criminaliteit zijn de afgelopen tijd veel in het nieuws. De gemeente voert hierover een enquête uit. Onder meer over wat men al weet van dit onderwerp en wat in de toekomst nodig is om een melding te kunnen doen. De vragenlijst is anoniem in te vullen op www.losser.nl

Juist nu
Ondermijnende criminaliteit kent vele vormen. Juist in deze crisistijd neemt het risico toe. Als voorbeeld: criminelen huren lege schuren of bedrijfsruimtes om een wietkwekerij of drugslab op te zetten. Dit vormt dan een risico voor de verhuurder, de omgeving én het tast het gevoel van veiligheid en recht in de Lossers gemeenschap als geheel aan.

Meer berichten