Foto: Shutterstock.com

Onderzoek in Losser naar mantelzorg

LOSSER - Eén op de drie Nederlanders is actief als mantelzorger. Zij zijn soms zelfs dagelijks druk in de weer om zorg te bieden voor een familielid of andere naaste. Deze zorg is zwaar; fysiek en emotioneel. Om de huidige stand van Losserse mantelzorg in kaart te brengen voert de gemeente nu een onderzoek uit.

In juni gaf de gemeente de aftrap voor het mantelzorgonderzoek dat tot en met 31 augustus loopt. Alle bij de gemeente bekende mantelzorgers worden uitgenodigd om hun ervaringen met mantelzorg in de brede zin te delen. Invullen kan via: bit.ly/2DdcW32

Goede ondersteuning
De gemeente en het lokale welzijnswerk zijn op diverse manieren actief om mantelzorgers te ondersteunen. Onder meer door hen goed advies te geven over het uitvoeren van deze zorgtaken. Maar ook zijn er concrete mogelijkheden zoals respijtzorg. Hierbij neemt een andere verzorger tijdelijk de taken over van de mantelzorger, zodat deze ook even op adem kan komen.

Nieuwe mantelzorgers
Als gevolg van de coronacrisis kwam er de afgelopen tijd ook een zware last te liggen op een nieuwe groep mantelzorgers. Zij moesten even het gat opvullen omdat veel vaste zorg en ondersteuning door vrijwilligers stil lag. Doordat iemand bijvoorbeeld niet naar de normale dagbesteding kon, moesten mantelzorgers het gat vullen. Het duurde even voor alternatieve invullingen op gang kwamen en sommige activiteiten liggen nog steeds stil. De gemeente hoopt ook zeker deze nieuwe groep mantelzorgers in kaart te brengen, aangezien zij ongetwijfeld nog niet bekend zijn met de diverse vormen van ondersteuning die er zijn. Ook in veel andere gemeenten is daarom de afgelopen tijd aanvullend onderzoek verricht.

Meer berichten