Praat mee over gemeentelijke besluiten

LOSSER - De gemeente hecht een grote waarde aan inwoners actief betrekken bij nieuw beleid. Er is de afgelopen jaren steeds meer ingezet op het duidelijker communiceren van besluiten en inwoners al vroegtijdig betrekken bij dit proces. Nu nodigt de gemeenteraad inwoners uit om mee te praten over een drietal komende besluiten.

De Losserse gemeenteraad zit nu nog in de laatste twee weken van het zomerreces. Op dinsdag 18 augustus hervatten zij weer hun werkzaamheden met een beeldvormende vergadering. Na het zomerreces komen een drietal besluiten aan bod waarop de gemeente graag actief wat input wil voor men definitieve besluiten neemt.

Warmtevisie
De raad wil graag wat feedback over de gemeentelijke Warmtevisie. Dit omvat hoe de gemeente af wil stappen van het aardgas en over gaat op een andere, duurzame vorm van verwarming.

Detailhandelsvisie
Ook detailhandel vraagt de nodige aandacht. Deze visie kwam tot stand met input van ondernemers, horeca, makelaars en anderen. Ook inwoners kunnen hun mening geven.

Groene leges
Het derde thema sluit weer aan bij duurzaamheid. Groene leges omvat het stimuleren van duurzame ambities door het laten vervallen van (een deel van) leges. Bijvoorbeeld door een bouwvergunning voor een groene woning goedkoper te maken dan een energieslurpend pand.

Praat mee
Inwoners die hun mening willen geven kunnen zich tot en met 13 augustus aanmelden via griffie@losser.nl

Meer berichten