Onderzoek: 'armoedebeleid Losser is doeltreffend'

LOSSER - Het voorkomen en terugdringen van armoede is een belangrijke taak voor de gemeente. Zeker nu mensen het door de crisis wat moeilijker krijgen, is armoedepreventie extra relevant. De gemeente Losser is blij met de werking van het huidige armoedebeleid.

De gemeente liet onderzoek uitvoeren naar de effecten van het beleid op het inkomen van minimahuishoudens in de gemeente Losser. Hierbij ging in het bijzonder de aandacht uit naar het effect op het inkomen als mensen vanuit de uitkering aan het werk gaan. Verder heeft de gemeente een aantal scenario’s laten doorrekenen.

Werken loont
Conclusie van het onderzoek is dat werken in vrijwel alle onderzochte situaties loont. Weliswaar hebben landelijke regelingen meer effect op het inkomen van minimahuishoudens, maar de gemeentelijke regelingen zorgen ervoor dat huishoudens (meer) ruimte overhouden voor het doen van vrije bestedingen. Het college ziet in de uitkomsten reden om het bestaande armoedebeleid door te zetten.

Ruime regeling
Minimahuishoudens in de gemeente Losser die aan het werk gaan en daarmee een inkomen verdienen tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum kunnen een beroep blijven doen op gemeentelijke regelingen. Ook kunnen zij gratis blijven deelnemen aan bijvoorbeeld sportieve en culturele activiteiten. Hierdoor houden zij meer geld over voor het doen van vrije bestedingen. Alleen huishoudens die meer dan 130 procent van het wettelijk sociaal minimum verdienen, gaan er niet of in beperkte mate financieel op vooruit. Zij kunnen geen beroep meer doen op gemeentelijke regelingen en ook het bedrag dat zij aan toeslagen van het Rijk ontvangen vermindert.

Positieve effecten
Wethouder Anja Prins: “Als gemeente Losser doen we er veel aan om mensen te helpen aan betaald werk. We vinden het belangrijk dat iedereen in Losser naar vermogen mee kan doen en een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Het hebben van een baan heeft zoveel meer waarde dan financieel voordeel alleen. Het hebben van sociale contacten, structuur, een dagritme, en je zelf nuttig voelen draagt bij aan het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Iedereen heeft talent. Als gemeente helpen we graag om dit talent in te zetten om de stap naar betaald werk zo klein mogelijk te maken.”

Beleid ongewijzigd
Ook heeft de gemeente vier scenario’s laten uitwerken om te kijken welk effect dit heeft op de inkomenssituatie van minimahuishoudens. Het gaat hierbij om een scenario waarbij de door Stichting Leergeld gehanteerde grens van 120 naar 130 procent gaat, een scenario met een 'uitstroompremie' van één jaar, een scenario waarbij niet iedereen daadwerkelijk van alle regelingen gebruik maakt en een scenario waarbij beide partners vanuit een uitkering aan het werk gaan. Belangrijkste conclusie: het huidige beleid werkt in deze scenario's goed, dus het hoeft niet gewijzigd te worden. Ook blijft het college minimahuishoudens stimuleren om aan het werk te gaan en zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande regelingen.

Meer berichten