Losser wil groene maatregelen stimuleren

LOSSER - De gemeente Losser wil duurzaamheid bevorderen, ook bij bouw- en verbouwprojecten. Met dit doel introduceert ook de gemeente Losser nu de 'groene leges'.

Duurzaamheid is een thema dat bij ons allemaal ligt. Iedereen kan en moet een stukje doen om duurzamer te leven. Ook op het gebied van woningen valt veel winst te behalen. Zo worden nieuwbouwprojecten al steeds duurzamer opgezet, waarbij woningen goed geïsoleerd zijn en vaak al één of meer toegevoegde items hebben zoals zonnepanelen, een zonnecollector voor een zonneboiler of een groen dak. Tevens kiezen meer en meer huiseigenaren voor het vergroenen van hun bestaande woning, wat goed samen kan vallen met andere verbouwingen of noodzakelijk onderhoud.

Groene leges
Om deze ontwikkelingen te stimuleren introduceert de gemeente het concept van groene leges. Wethouder Harry Nijhuis legt uit: “Wij willen initiatiefnemers de leges voor de omgevingsvergunning terugbetalen als zij duurzaamheidsmaatregelen toepassen bij bouwprojecten: de zogenaamde groene leges. Afhankelijk van de aard en omvang van de bouwactiviteit betalen we de leges dan geheel of gedeeltelijk terug. Eerder voerden de collega gemeenten in Noordoost Twente deze groene leges al in. Het is belangrijk dat ook Losser nu aansluit.”

Veel mogelijk
Als bij renovatie, verbouw of grootschalige bouwprojecten toegepaste duurzaamheidsmaatregelen vergunningplichtig zijn (en dus leges moeten worden betaald), kunnen initiatiefnemers in de nieuwe regeling aanspraak maken op de teruggaaf van (een gedeelte van) de leges. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwactiviteiten zoals de genoemde isolatie van een bestaande woning, renoveren tot een 'nul-op-de-meter-woning', plaatsing van zonnepanelen of een warmtepomp.

Meer berichten