Beperkte huurverhoging

LOSSER - Woningcorporatie Domijn voert dit jaar een relatief kleine huurverhoging door van 'slechts' 2,6 procent. Dit moet een goede balans zijn tussen de financiële druk voor huurders in crisistijd, maar ook de nodige investeringen die Domijn zelf moet doen.

Per 1 juli gaan bijna alle huren weer omhoog - dit ondanks de vele oproepen van onder meer de Eerste Kamer om de huurverhogingen het liefst achterwege te laten. Helemaal een huurverhoging laten varen is voor Domijn ook geen optie, gezien de nodige investeringen. Wilma van Ingen, directeur-bestuurder: “We vinden het heel belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor al onze huurders. Nu en in de toekomst. Als corporatie maken we geen winst. Want we stoppen bijna al ons geld in woningen en wijken. Doordat we steeds weer kijken waar we kunnen bezuinigen én strak sturen op de kosten staat onze corporatie er gezond voor. Dit maakt het voor ons mogelijk de stijging van de huren te beperken met 2,6 procent inflatie. Daarmee zitten we fors lager dan de richtlijn van de overheid van 5,1 procent.“

Trek aan de bel
De onzekere tijd zorgt ervoor dat ook sommige huurders tegen problemen aanlopen met het betalen van hun huur. Bijvoorbeeld doordat zij werkloos raken of als ZZP'er minder inkomsten hebben. Domijn roept huurders dan ook op om bij financiële problemen als gevolg van het coronavirus zo snel mogelijk contact op te nemen. Er zal dan als eerste gekeken worden of huurders gebruik kunnen maken van overheidsmaatregelen. Daarna zoekt men naar oplossingen die Domijn kan bieden, zoals een betalingsregeling of tijdelijk opschorten van de huur. Maar, zo benadrukt de corporatie: op dit moment schelden zij nog geen huur kwijt. Daarvoor is het volgens hen nog te vroeg. Domijn verwacht op dit moment geen grote problemen; de meeste huurders hebben een vast inkomen uit werk of uitkering. De schatting is dat zo'n 3 procent van huurders wel in de problemen komt. De huurverhoging voor sociale huur varieert van 0 euro tot maximaal 18,68 per maand. Op zich dus niet direct een hoog bedrag.

Meer berichten