Gemeente roept op: Blijf omkijken naar elkaar!

LOSSER - De versoepeling van de coronamaatregelen die deze week en de komende tijd ingaan, geven Lossernaren weer wat ademruimte. Maar, zo benadrukt de overheid: het is een marathon en geen sprint. Juist nu blijft het belangrijk om je aan de regels en adviezen te houden. De gemeente Losser voegt hier nog aan toe dat we ook de komende tijd naar elkaar om moeten kijken.

Sinds de start van deze crisis zijn veel initiatieven in Losser in gang gezet om elkaar te helpen. De gemeente is dan ook terecht trots op de grote gemeenschapszin die Lossernaren al getoond hebben en hopelijk blijven tonen de komende tijd.

Blijf hulp vragen
De gemeente benadrukt dat inwoners ook zeker niet moeten schromen om om hulp te vragen wanneer zij met een probleem zitten. “Wij komen minder bij de mensen thuis én mensen zijn zelf geneigd om minder zorg te vragen. Daarom doen we een oproep om contact op te nemen en hulp te vragen als dat nodig is.”, aldus wethouder Anja Prins. De huidige situatie brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Mensen zitten vaker thuis waardoor spanningen binnen het gezin op kunnen lopen, maar ook conflicten tussen buren.

Kijk om naar elkaar
De gemeente, stichting Fundament en Veilig Thuis Twente brengen met deze gedachte ook de telefoonnummers van organisaties die kunnen helpen onder de aandacht. Onder meer via briefkaarten die met boekenpakketten afgeleverd worden bij 75-plussers. De boekenpakketten vullen al een belangrijk gat voor senioren die niet zelf meer de deur uit kunnen. Naar verwachting blijven dit soort initiatieven nog geruime tijd in stand, ook nu bibliotheken zelf langzaam weer openen.

Laagdrempelig
De campagne moet mensen bewegen om vooral hulp te vragen wanneer dit nodig is. Zo biedt Fundament een luisterend oor en diverse concrete hulp. De gemeente kan via de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg ook veel voor u betekenen. Bij ziekte is de huisarts het aangewezen contactpunt.

Meer berichten