Innovatiefonds helpt meer bedrijven investeren in crisistijd

TWENTE - Overijsselse innovatieve bedrijven kunnen vanaf nu weer aanvragen indienen voor steun vanuit het Innovatiefonds Overijssel. Dit verstrekt risicodragend kapitaal voor kansrijke bedrijven die zo door kunnen groeien. De Provincie Overijssel wil deze bedrijven juist in de crisistijd extra helpen. Oost NL beheert het fonds en draagt zorg voor de aanvragen.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie en Financiën van de provincie Overijssel: "De vele mkb bedrijven in onze provincie vormen de motor van de regionale economie. Als provincie nemen wij het voortouw door wél te investeren in een fase waarin de risico’s wat groter zijn. Behalve door het stimuleren van de regionale economie en het vergroten van de werkgelegenheid, willen we ondernemers in Overijssel ook kunnen blijven voorzien van nieuwe, op toekomst gerichte financieringen.” Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL: “De coronacrisis grijpt om zich heen en de economische gevolgen zijn groot. We maken ons zorgen dat veel kansrijke bedrijven moeite hebben met de financiering van hun plannen. Met de openstelling van het Innovatiefonds Overijssel kunnen we weer een aantal ondernemers ondersteunen, zodat zij over een langere termijn kunnen groeien en de regionale economie versterken.”

Goede steun
Het Innovatiefonds Overijssel biedt oplossingen aan ondernemers met groeiambities: leningen en risicokapitaal voor het ontwikkelen van innovatieve producten of diensten voor ondernemers met een goed plan. Meer informatie over het Innovatiefonds Overijssel evenals het aanvragen staat op: https://oostnl.nl/nl/innovatiefondsoverijssel.

Meer berichten