De Lutte verdiept zich in komende energietransitie

DE LUTTE - De gemeente Losser heeft de ambitie om de komende jaren steeds duurzamer te gaan werken, onder meer met duurzame energie. We horen nu al veel over onder meer de energietransitie en het afsluiten van het gas. Op 17 oktober is er een informatiebijeenkomst in De Lutte om hier samen over te praten en concrete informatie te krijgen.

De bijeenkomst in De Lutte is de eerste in een geplande reeks. In 2019 en 2020 wil de gemeente Losser soortgelijke bijeenkomsten houden in alle overige dorpskernen. De lokale dorpsraden en inwoners werden dan ook al uitgenodigd om hiervoor een afspraak te maken. Dit kan via mw. Oude Sogtoen, projectleider duurzaamheid, via m.oudesogtoen@losser.nl / 06-18586080.

Onderwerpen
De opzet van de avond is vrij breed. Zo krijgen bezoekers een uitleg over de Warmtetransitievisie die Losser op moet stellen. Hier in staat welke kernen en wijken wanneer van het aardgas afgaan. Daarnaast komen tijdens de bijeenkomst alternatieven aan bod voor het verwarmen van de woning. Onder meer bodem- of luchtwarmtepompen, geothermie of duurzaam gas. Ook wordt er uitleg gegeven over hoe de gemeenschap zelf in actie kan komen voor de energietransitie. Zo is er het concept van de 'Greune Deals', maar ook een buurtinitiatief of energiecoöperatie is mogelijk. In Losser is ook al het Platform Duurzaam Losser actief om inwoners advies te geven, onder meer via verdere informatiebijeenkomsten, en mee te denken over het thema energiebesparing. Zij zoeken nog vrijwilligers; kijk hiervoor op www.losser.nl

Kom ook
De informatieavond is op donderdag 17 oktober en begint om 19.30 uur in Erve Boerrigter in De Lutte. De zaal is open om 19.00 uur.

Meer berichten