<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Losser heeft gezond begrotingsperspectief

LOSSER - De gemeente Losser staat er financieel gezien goed voor. In juli stelde de gemeenteraad de voorjaarsnota vast, die een gunstig toekomstperspectief toont. Hoewel ook Losser kampt met uitdagingen qua de uitgaven, is de situatie op dit moment mooi stabiel.

Afgelopen week presenteerde het college van Burgemeester en Wethouders de nieuwe Programmabegroting 2020-2023. Dit zijn de voorgenomen inkomsten en uitgaven die de gemeente moet doen, waarbij bijvoorbeeld ook de financiële gevolgen van mee- en tegenvallers en eventueel nieuw beleid opgenomen worden. Het is dus een document met veel raakvlakken.

Gezond perspectief
Een belangrijke conclusie uit de Voorjaarsnota 2019-2023 was dat het meerjarenbeeld er gezond uitziet. Het perspectief voor de begroting is ten opzichte van de Voorjaarsnota zelfs nog verbeterd. Dit geldt ook voor de Losserse reservepositie - het gemeentelijke spaarpotje. De financiële huishouding is op orde en daar is het college blij mee.

Beperkte lastenverhoging
Wethouder Harry Nijhuis: 'Het college kan een mooie begroting presenteren, waarbij lastenverhoging beperkt is. Afgaande op de geluiden bij andere gemeenten is een dergelijke gematigde ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Voor sommige inwoners, zoals hondenbezitters, gaan de lasten zelfs omlaag. Wel is de kans groot dat als gevolg van externe factoren de tarieven van de afvalstoffenheffing zullen stijgen. Toch is er geen reden om achterover te leunen. Financiële risico's zijn niet ver weg. Denk aan: de ontwikkeling van de kosten in het sociaal domein en de aanstaande herverdeling van het gemeentefonds. Dit is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten.'

Concreet
Het college van B&W heeft al diverse wensen vastgelegd in de begroting, zoals extra investeringen voor wegenonderhoud, het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, meer aandacht voor het thema veiligheid en investeren in de dorpsbudgetten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>