Een gezonde leefomgeving - maar niet tegen elke prijs

TWENTE - De inwoners van Overijssel hechten een grote waarde aan een gezonde leefomgeving, maar niet tegen élke prijs. De Provincie Overijssel onderzoekt regelmatig waar inwoners en ondernemers waarde aan hechten. Dit geeft namelijk belangrijke verbeterpunten voor het beleid.

Een gezonde en duurzame leefomgeving staat zowel bij de overheden als inwoners hoog op het programma. In een onderzoek naar de belangrijkste factoren in de leefomgeving staat veiligheid met stip op nummer één, met 65 procent. Gevolgd door de aanwezigheid van voldoende groen (47 procent), een nette en schone buurt (45 procent), weinig geluidsoverlast (41 procent) en een schone lucht (41 procent).

Tevreden
Inwoners geven de omgeving nette rapportcijfers: 7,4 voor de schone omgeving, 7,3 voor de schone lucht en 7,2 voor stilte. Het toekomstbeeld is voor veel inwoners minder positief. Ruim 52 procent van de inwoners maakt zich grote zorgen over een mogelijke verslechtering van de leefomgeving in de toekomst. Met name over de schone lucht, schone omgeving en rust.

Zelf iets doen
Inwoners zijn over het algemeen best bereid om zelf iets te doen voor het behouden en verbeteren van hun leefomgeving. Wel zijn lang niet alle mogelijkheden even geliefd. Elektrisch rijden heeft met 60 procent van respondenten de hoogste populariteit als maatregel, gevolgd door investeren in duurzame energieopwekking, meer voedsel uit de eigen regio eten, minder verpakkingen gebruiken en eigen geluidshinder beperken. Ingrijpende maatregelen zoals minder vlees eten en minder vliegvakanties zijn niet populair; ze denken dat de impact klein zou zijn.

Meer berichten