Nu bent u aan zet

OLDENZAAL - De eerste aanzet is geslaagd. Een voorlopig bestuur is gevormd voor het nieuwe Meezingkoor "Vergeet mij niet".

Het doel is om mensen met dementie blijvend te betrekken in de Oldenzaalse samenleving in de breedste zin, bij de sportvereniging, de kaartclub, bij kunst en cultuur, ja bij al wat Oldenzaal te bieden heeft. Volgens de deskundigen is het in beweging blijven en muziek maken en zingen een goede therapie voor mensen die geraakt worden of zijn door dementie. Geraakt worden, dat kan zijn de dementerende zelf, maar ook de partner, de mantelzorger of de familie van de dementerende.

Zingen
Door eens per week op de maandagavond samen te komen liedjes van vroeger te zingen, brengt men de herinneringen tot leven en komt men uit het isolement. De initiatiefnemers hebben inmiddels de naam van het meezingkoor bedacht. Meezingkoor Vergeet mij niet. Tijd dus om naar buiten te treden en ook u deel te laten nemen aan uw en ons dementievriendelijk Oldenzaal.

Promotie
Op zaterdag 21 september, Wereld Alzheimer Dag, staat het koor met een promotiestand op de Groote Markt voor Down Town van 11.00 – 13.00 uur. Het Oldenzaals Smartlappenkoor Goed gemutst gaat hen bij deze promotiecampagne ondersteunen. Hier krijgt u van deskundigen, medewerkers van Impuls en van de initiatiefnemers informatie over hoe u uw bijdrage kunt leveren aan een Oldenzaal waar mensen met dementie meedoen.

Foto: Goed Gemutst geeft ondersteuning bij de promotie. Foto en tekst Martin Meijerink

Meer berichten