Gemeente vangt weesfietsen op

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal haalt regelmatig fietsen weg uit de openbare ruimte. Deze fietsen evenals andere gevonden fietsen worden dan tijdelijk opgeslagen in het weesfietsendepot bij de gemeentewerf.

De gemeente ontvangt regelmatig meldingen van achtergelaten fietsen in de openbare ruimte. Wanneer de gemeente een melding ontvangt worden deze fietsen gelabeld waarna ze nog twee weken blijven staan. Hierna haalt de gemeente de fietsen weg. Om uw fiets terug te krijgen moet u altijd eerst aangifte doen van fietsendiefstal op het politiebureau of online. Drie à vier weken na de vermissing van de fiets kunt u bij het fietsendepot terecht aan de Lübeckstraat 30. U moet dan wel een aangiftebewijs meenemen. Wanneer de fiets in het depot aanwezig is, kunt u deze na overhandiging van de aangifte meenemen. Kijken kan op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Meer berichten