<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Oldenzaal tevreden met resultaat actieplan binnenstad

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal is tevreden met de resultaten van het Actieplan Binnenstad. Maandagavond besprak het Politiek Forum de evaluatie tot nu toe.

Het is geen geheim dat de Oldenzaalse binnenstad enkele jaren geleden kampte met grote problemen. Zo nam de leegstand toe door een combinatie van factoren, wat ook de levendigheid van de Oldenzaalse binnenstad niet ten goede kwam. De gemeente is sindsdien bezig om samen met diverse binnenstadpartners het tij te keren. Zo kwam er subsidie via het Actieprogramma Binnenstad. In het coalitieakkoord van 2014 gaf de gemeenteraad aan een duidelijke prioriteit te willen maken van het aanpakken van de binnenstad. Zo werd ingezet op bestrijding van leegstand, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het stimuleren van beleving en levendigheid en aanjagen van 'inspiratietrajecten'.

Mooi resultaat
Uit de evaluatie blijkt dat de regeling een positief effect heeft gehad. Zo nam de leegstand op belangrijke plekken af, onder meer in de Deurningerstraat, Grootestraat en Steenstraat. Er werden stappen gezet om panden buiten het kernwinkelgebied nieuwe bestemmingen te geven als woonlocaties. De subsidie blijkt dus een doelmatige besteding. Ook in het afgelopen jaar vastgestelde coalitieprogramma gaf de gemeente al aan door te willen met dit soort beleid. Nieuw hierbij is om ook wat meer in te zetten op het creëren van een compacte binnenstad, bijvoorbeeld door bestaande detailhandel te verplaatsen van buiten het centrum naar de binnenstad. Ook gaan de bijdragen voor individuele plannen omhoog.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>