Maatwerkvervoer gemeenten blijft tot 2021 bij Brookhuis

LOSSER - Voor maatwerkvervoer kunnen inwoners van Haaksbergen, Enschede, Losser en Hengelo tot 1 juli 2021 terecht bij Brookhuis Personenvervoer. Het contract met de vervoerder wordt met een jaar verlengd.

Brookhuis regelt het vervoer van en naar locaties voor bijvoorbeeld jeugdhulp of dagbesteding. Ook verzorgen zij leerlingenvervoer en sociaal-maatschappelijk vervoer (Regiotaxi). Het maatwerkvervoer in Twente is twee jaar geleden regionaal aanbesteed. Haaksbergen, Enschede, Losser en Hengelo hebben een contract gesloten met Brookhuis Personenvervoer. De contracten lopen medio volgend jaar af. Uit de evaluatie is gebleken dat er geen reden is om een andere vervoerder te kiezen. Brookhuis levert een goede prestatie, er zijn weinig klachten. Daarom is besloten het contract met de vervoerder tot 1 juli 2021 te verlengen.

Voordelen
Het behouden van dezelfde vervoerder heeft verschillende voordelen. Het betekent duidelijkheid voor gebruikers van maatwerkvervoer. Een vaste chauffeur die vertrouwd is voor leerlingen / cliënten werkt toch het best voor iedereen. De contractverlenging betekent ook dat het vervoer de komende jaren nog kan worden verbeterd. Innovatieplannen en ontwikkelafspraken die al eerder werden gemaakt kunnen zo beter worden uitgevoerd. Bovendien zou opnieuw aanbesteden, op basis van de huidige markt, zeer waarschijnlijk tot hogere kosten leiden.

Aanbesteden
Om te bepalen welke producten en diensten een gemeente of andere overheid afneemt, volgt vaak een aanbestedingsprocedure. Hierbij kijken gemeenten naar wie de dienst goed uit kan voeren en binnen de financiële ruimte die er is. Afhankelijk van waar de gemeente de prioriteit ligt, kan dan gekeken worden welk aanbod de beste balans weet te vinden tussen deze twee aspecten. Immers, de gemeente werkt met maatschappelijk geld dat ze maar één keer uit kunnen geven.

Meer berichten