<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Losser op termijn dementievriendelijk

LOSSER - Er zijn steeds meer mensen met dementie in Nederland. Als gevolg van vergrijzing komt deze ziekte vaker voor. Het is dan ook van groot belang voor de gemeenschap en gemeente om hierop in te springen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser wil graag dat Losser een Dementievriendelijke gemeente wordt. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad eind vorig jaar is een projectgroep gestart met onderzoeken, wat er nodig is voor Losser om dit doel te bereiken. Inzet op bewustwording, begrip en training in hoe om te gaan met mensen met dementie, vormen de kern van het projectplan. Donderdag 19 september is de startbijeenkomst in 't Lossers Hoes.

Uitdaging
Wethouder Anja Prins: "het aantal mensen dat wordt getroffen door een hersenziekte zoals dementie neemt de komende jaren alleen maar toe. Het is van belang dat we werken aan begrip. Hoe kunnen we mensen met een beginnende dementie betrekken bij een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Zolang mogelijk meedoen en je nuttig voelen; dat wil toch iedereen? Zolang het kan. In goed Noaberschap". In het gemeentelijke projectplan zijn tien doelen geformuleerd. Uitgangspunt is om lokaal voldoende voorzieningen te hebben waar mensen makkelijk gebruik van kunnen maken. Verder zet men ook in op bewustwording, inzicht, training en het stimuleren van omgeving en samenleving.

Startbijeenkomst
Op 19 september is er startbijeenkomst voor onder andere ondernemers, dorpsraden, kerken, verenigingen, de participatieraad met als doel het creëren van bewustwording en het op gang brengen van de beweging naar een dementievriendelijk Losser.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195427&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195440&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195428&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlosser.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=760,761,762" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>