Het leven is voor ons allemaal steeds duurder geworden.
Het leven is voor ons allemaal steeds duurder geworden. Foto: Pixabay

Verruiming voor minimaregelingen

Algemeen

De gemeente Losser heeft een aantal minimaregelingen, waarmee inwoners met een klein inkomen geholpen kunnen worden. De gemeente heeft besloten om deze regelingen komend jaar te verruimen. Ook mensen die dan iets meer verdienen komen dan in aanmerking voor de regelingen. 

LOSSER - De gemeente heeft diverse regelingen om mensen te helpen, maar nog lang niet iedereen die er recht op heeft gebruikt ze ook echt. Wethouder Jimme Nordkamp roept mensen dan ook op om zeker te controleren of zij hier recht op hebben.

Veranderingen
In 2024 worden twee veranderingen doorgevoerd. Als eerste gaat de inkomensgrens voor de Bijzondere Bijstand en de Meedoenregeling omhoog. Dit was 110 procent van het sociaal minimum en wordt nu 120 procent. Op de gemeentelijke website, www.losser.nl, staat een uitgebreide inkomenstabel die inzicht geeft of u hier recht op hebt.

Collectieve zorgverzekering
Ten tweede kunnen meer mensen gebruik gaan maken van de collectieve zorgverzekering. Dit zijn zorgverzekeringen met een erg ruime dekking, waarbij de gemeente een deel van de premies betaalt. Zeker handig voor mensen met een klein inkomen én hogere zorgkosten. Ook hiervoor is de inkomensgrens verruimd. Specifiek gaat het om de pakketten GarantVerzorgd 1 en 2. Kijk voor meer informatie in de maand december op: www.gezondverzekerd.nl. Op 27 november houdt de gemeente Losser samen met Menzis een informatieavond over de collectieve zorgverzekering.

Bestaanszekerheid
Afgelopen jaar is het Onderzoek Bestaanszekerheid in Losser uitgevoerd. In augustus heeft de gemeente de resultaten ontvangen. Hieruit blijkt dat - bij goed gebruik van de regelingen - alle inwoners mee moeten kunnen doen met bijvoorbeeld sporten, lezen/leren of in het verenigingsleven. ‘Sociale participatie’ noemen we dat. Maar: in 2023 zijn veel dingen duurder geworden. Daardoor is het alsnog belangrijk om de inkomensgrens te verhogen om deel te nemen aan de regelingen, aldus de gemeente. Losser ontvangt hiervoor extra financiële middelen van het Rijk. Dit maakt het mogelijk om de regelingen te verruimen.

Echt aanvragen!
Wethouder Jimme Nordkamp: “Door de inkomensgrenzen te verruimen kunnen meer inwoners gebruik gaan maken van de regelingen. Hierdoor kunnen zij ook bij een sportclub of een cursus volgen. Dit is verrijkend en is een mooie manier om nieuwe mensen ontmoeten. Dit draagt bij aan de zelfredzaamheid en het welzijn van onze inwoners.” Uit de resultaten van het Onderzoek Bestaanszekerheid blijkt wel dat niet iedereen die hier recht opheeft, gebruik maakt van deze regelingen.

Hulp nodig?
Wilt u graag hulp bij het aanvragen van een regeling? Neem dan contact op met het Formulieren Informatiepunt. Zij helpen u graag. Zij zijn iedere dinsdag van 13.30 - 14.30 uur in ‘t Lossers hoes, woensdag 10.00-11.00 in ‘t Trefhuus in Overdinkel en in de Lutte op afspraak via 053-5369400.

Afbeelding
Kerstdorp brengt weer gezellige december-sfeer in Denekamp 9 dec., 13:37
Afbeelding
Internationaal restaurant Hestia 8 dec., 15:58
Afbeelding
Muze Kwartet treedt op in het Stadsheater De Bond 8 dec., 15:28
Afbeelding
Irritatie over parkeerkosten 8 dec., 15:05
Afbeelding
Volop genieten bij de 37-ste Snertloop 8 dec., 13:58
Afbeelding
René Heupink uit Overdinkel geridderd 8 dec., 12:44
Afbeelding
Kerstverhaal in schilderkunst 2 dec., 10:37
Afbeelding
Gabbiano: stijlvol én met oog voor kwaliteit! 2 dec., 09:55