Domijn zet het komende jaar verder in op het verduurzamen van de woningvoorraad.
Domijn zet het komende jaar verder in op het verduurzamen van de woningvoorraad.

Afspraken over woonaanbod in Losser

Algemeen

De gemeente Losser, Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL) en woningcorporatie Domijn hebben weer de jaarlijkse prestatieafspraken opgesteld om het beleid voor de sociale huursector uit te voeren. De prestatieafspraken 2023 bestaan uit een vast deel met de vier hoofdthema’s tot het jaar 2025 en een deel met concrete afspraken voor het jaar 2023.

LOSSER - De prestatieafspraken voor de gemeente Losser sluiten aan op de landelijke prestatieafspraken. Deze laatste zijn in juni 2022 overeengekomen tussen de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK), De Woonbond en de koepelorganisatie van woningcorporaties (Aedes).

Zoals vorig jaar al afgesproken, is Domijn hard aan de slag om haar woningen te verduurzamen. Manager Wonen Lucas Fransen: “Dit jaar verduurzamen we in Losser 82 woningen. Vanaf 2024 zijn dat er gemiddeld 95 per jaar. Daarvan sluiten we 30 woningen ook aan op een duurzame warmtebron, zoals een warmtepomp.”

Een aantal woningen in het dorp Losser heeft, mede vanwege de gedeeltelijke ligging op kleigrond, te maken met hardnekkige vochtproblemen. Fransen: “We zien dat deze problemen nu groter worden door de gevolgen van de energiecrisis. Mensen verwarmen en ventileren hun woning minder, dat helpt niet om de vochtoverlast te bestrijden. We onderzoeken samen met de gemeente Losser en de SHBL wat de oorzaak is van de vochtproblemen. En of we deze kunnen verhelpen.”

Wethouder Jimme Nordkamp (volkshuisvesting): “Ik vind het belangrijk dat er in de gemeente Losser meer wijken komen waar mensen uit alle inkomensgroepen naast elkaar wonen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de sociaaleconomische structuur van met name de kern Overdinkel wordt versterkt. Domijn is bereid hierover met de gemeente mee te denken”. Domijn gaat het aantal woningen dat ze in gemeente Losser gaat verkopen halveren. In de woningen die niet worden verkocht, worden statushouders gehuisvest om de gemeentelijke taakstelling hiervoor te kunnen behalen. Vanaf 2023 komen hiervoor ongeveer 8 woningen extra beschikbaar.

Om de druk op de bestaande woningvoorraad te verlichten, hebben Domijn en de gemeente de intentie om zo spoedig mogelijk ongeveer 30 zogenaamde flexwoningen te realiseren: tijdelijke woningen die snel kunnen worden gebouwd en via een verkorte procedure. Hiertoe wordt nu gezamenlijk een plan opgesteld. Locatie(s), stedenbouwkundige opzet, voor welke doelgroepen en communicatie met omwonenden zijn onderwerpen die hierbij worden meegenomen. Beide partijen zetten zich in om zo spoedig mogelijk het plan te realiseren.

De landelijke overheid werkt momenteel plannen uit voor een huurverlaging voor huurders met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Als deze plannen erdoor zijn, dan voert Domijn voor deze huurders een verlaging van de huurprijs naar 575 euro per maand door, wat ongetwijfeld welkom is.

Afbeelding
Help vogels met een nestkastje dit voorjaar 29 jan, 12:18
Afbeelding
Oranje Fonds zoekt buurtinitiatieven 29 jan, 10:17
Afbeelding
Pur Sang op zoekt naar projectkoorleden 28 jan, 14:47
Afbeelding
Cursus peuters en driftbuien 28 jan, 13:45
Afbeelding
OV-spreekuur Losser: 9 februari 28 jan, 13:40
Afbeelding
Maak je outfit iets spannender met Geisha 28 jan, 11:41
Afbeelding
Wees voorzichtig met ID-kopieën 27 jan, 16:43
Afbeelding
Hotel-restaurant het Ros van Twente weer in de prijzen 27 jan, 15:42